Dom wakacyjny na sprzedaż 98,01 m²

Oferta bezpośrednia

356 983 zł

Nadole

Liczba pokoi:
3 pokoje
Powierzchnia:
98,01 m²
Powierzchnia działki:
23 451,00 m²
Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

pokaż/schowaj
Data dodania
2022-01-14

Opis oferty
Opis oferty
pokaż/schowaj

Syndyk Masy Upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej

„Skarbiec” w upadłości w Piekarach Śląskichogłasza pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 880 (o powierzchni: 0,3497 ha), 842 (o powierzchni 0,3264 ha), 879 (o powierzchni 0,3007 ha), 886 (o powierzchni 0,1953 ha), 888 (o powierzchni 0,3026 ha), 866 (o powierzchni 0,1298 ha), 873 (o powierzchni 0,0287 ha), 865 (o powierzchni 0,2482 ha), 868 (o powierzchni 0,1485 ha), 859 (o powierzchni 0,1223 ha), 899/2 (o powierzchni 0,1929 ha) – o łączne powierzchni 2,3451 ha położone w miejscowości Nadole, gmina Dukla (obręb 0011 Nadole), zabudowanej budynkiem mieszkalnym (działka nr 899/2) i budynkiem gospodarczym, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1K/00048092/2, szczegółowo opisanego w operacie szacunkowym, za cenę nie niższą niż 100% wartości oszacowania tj. netto 356.983 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote), powiększoną o należny podatek – na podstawie postanowienia z dnia 19 listopada 2021 r. Sędziego-komisarza w postępowaniu upadłościowym Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „SKARBIEC” w upadłości – Sądu Rejonowego w Gliwicach, sygnatura akt: (XII GUp 129/16).Warunki przetargu:

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie 4 tygodni od daty publikacji w dzienniku „Gazeta Wyborcza” ogłoszenia prasowego o sprzedaży, do godziny 14.00 w dniu upływu terminu składania ofert. Oferty należy składać na adres siedziby SKOK, 41-949 Piekary Śląskie, ul. Skłodowskiej-Curie 53. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu.

2. Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że zapoznał się z regulaminem przetargu.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej – tj. kwotę 35.700 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy siedemset złotych) na rachunek bankowy, prowadzony w Millennium Bank S.A., o numerze: 43 1160 2202 0000 0000 3857 0916.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert zostanie dokonane przez trzyosobową Komisję Przetargową powołaną przez syndyka, której przewodniczyć będzie syndyk, siódmego dnia po dniu w którym upłynął termin do składania ofert.

5. Sprzedaż nastąpi na warunkach określonych w regulaminie przetargu, który wraz z operatem szacunkowy można przeglądać w siedzibie SKOK przy ul. Skłodowskiej-Curie 53, 41-949 Piekary Śląskie, w dni powszednie, od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu, w godzinach od 09.00 do 14.00, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu. Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać także pod nr telefonu Sekretariatu SKOK Skarbiec (32) 756 80 50, w dni powszednie w godzinach od 09.00 do 14.00. Informacje można uzyskać po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności.

6. Oględziny przedmiotu przetargu możliwe są po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu pod nr telefonu Sekretariatu SKOK Skarbiec (32) 756 80 50 lub pod nr telefonu 693 112 468.

7. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz do swobodnego wyboru oferty.

8. Syndyk informuje, iż budynek jest zamieszkany.

9. Wszelkich informacji udziela Sekretariatu SKOK Skarbiec pod nr telefonu (32) 756 80 50.

Kontakt:
Syndyk Jarosław Reszka (SKOK "Skarbiec")
tel: 693 112 468
Zapytaj o Ofertę


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Skontaktuj się z oferentem

pokaż/schowaj
Oferta Bezpośrednia
Syndyk Jarosław Reszka (skok "skarbiec")

Numery kontaktowe:

Pokaż numer
Zapytaj o ofertę
zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.