Apartament wakacyjny na sprzedaż 44,08 m², Mieroszów

Oferta bezpośrednia

42 000 zł

44,08 m² 1 pokój 2 piętro

  • Dane oferty
Nowe ofertyMieszkanie Dla Młodych

Cena całości

Cena całości 42 000 zł
Cena za m² 953 zł
Dofinansowanie MdM do 48 453 zł »

Metraż i szczegóły oferty

Metraż 44,08 m²
Liczba pokoi 1
Piętro 2
Data dodania 2018-01-11

Opis oferty Opis oferty

BURMISTRZ MIEROSZOWA

58-350 Mieroszów, Plac Niepodległości 1

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego

położonego w Mieroszowie przy ul. Stefana Żeromskiego 17/5.

Informacje o nieruchomości

Lokal mieszkalny położony na II p. składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, o łącznej powierzchni 44,08 m² p.u., wyposażony w instalację elektryczną, wod. - kan., grzewczą.

Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych.

Stolarka okienna i drzwiowa: okna PCV, parapety drewniane; drzwi: wejściowe płycinowe, do łazienki, kuchni i pokoju płycinowe przeszklone.

Podłogi: w łazience, kuchni i pokoju wykładzina PCV, w przedpokoju panele.

Ściany: tynki cementowo – wapienne malowane emulsyjnie do odnowienia, w łazience malowane emulsyjnie, w przedpokoje boazeria listwowa znacznie zużyta.

Mieszkanie ogrzewane tradycyjnie: piecem kaflowym w pokoju i piecem przenośnym w kuchni.

W łazience wanna i wc.

Lokal wykończony jest z materiałów o niskiej jakości.

Okna lokalu mają wystawę zachodnią z widokiem na ulicę.

Dla opisanego wyżej lokalu mieszkalnego nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

Oznaczenie geodezyjne działki: nr 301, obręb Mieroszów 1, ul. Stefana Żeromskiego 17.

Powierzchnia działki: 233 m².

Nr księgi wieczystej gruntowej: SW1W/00022904/6.

Nieruchomość gruntowa oddana jest w użytkowanie wieczyste do dnia 02.02.2097 roku.

Udział w częściach wspólnych budynku i jego urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu: 1415/10000.

Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne.

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowi 25% wylicytowanej ceny ułamkowej części działki gruntu, powiększona o obowiązujący podatek od towarów i usług. Podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowią 1% ceny wylicytowanej ułamkowej części działki gruntu, powiększone o obowiązujący podatek od towarów i usług. Płatne są do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok, przez cały okres użytkowania wieczystego. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

Budynek składa się z 6 lokali mieszkalnych.

Budynek przy ul. Stefana Żeromskiego 17 w Mieroszowie umieszczony jest w wykazie zabytków.

I przetarg przeprowadzono w dniu 08.12.2017 r.

Nieruchomość nie posiada obciążeń na rzecz osób trzecich.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem MUC – przeznaczony dla wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej i usług (komercyjnych i niekomercyjnych) tworzących centrum ośrodka miejskiego, a ponadto znajduje się w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz w strefie „OW” obserwacji archeologicznej.

Informacje o przetargu

Cena wywoławcza nieruchomości: 42.000 zł
w tym: cena lokalu: 40.285,05 zł

cena udziału w gruncie: 1.714,95 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) podana cena lokalu podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług (VAT).

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu obejmuje cenę lokalu oraz cenę udziału w gruncie przynależnego do lokalu, która stanowi podstawę do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Dla odrębnego ustalenia tych cen przyjmuje się proporcje zachodzące między nimi w cenie wywoławczej.

Wadium w wysokości 4.000 zł
Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych
Przetarg odbędzie się 19.02.2018 r. o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na rachunek Gminy Mieroszów w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 do dnia 13.02.2018 r.

Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu.

2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu:

dowodu wniesienia wadium;
dowodu tożsamości;
właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje;
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot.
Informacje dodatkowe

Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Zarządcą nieruchomości jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o. z siedzibą w Mieroszowie przy ul. Wolności 27a, tel. 74 8 458 287.
Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zarządcą.

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. 74 84 94 307.

Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Kontakt:
Urząd Miasta i Gminy Mieroszów
tel: 74 84 94 307
Zapytaj o Ofertę

Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z oferentem

Odwiedź i zobacz

Umów się na obejrzenie mieszkania.

0
proponowane daty: .
WYŚLIJ

Mieroszów

42 000 zł

44,08 m² 1 pokój 2 piętro
Zapytaj o ofertę
  • Oglądane (0)
  • Zapamiętane (0)
Zadzwoń
Napisz
Oglądane (0)
Polub Apartamentywakacyjne.pl na Facebooku
zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.